وابسته ایران قهرمان مسابقه پرسپولیس

وابسته: ایران قهرمان مسابقه پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش ۵۰ درصدی فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا

طبق اعلام UNAIDS (برنامه شرکت ملل) فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا از سال ۲۰۰۵ به نصف کم کردن یافته است. 

کاهش ۵۰ درصدی فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا

کاهش ۵۰ درصدی فوت و میر ناشی از ایدز در جهان

عبارات مهم : ویروس

طبق اعلام UNAIDS (برنامه شرکت ملل) فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا از سال ۲۰۰۵ به نصف کم کردن یافته هست.

به گزارش مهر، امکان دسترسی افراد مبتلا به ایدز به داروهای مهم موجب کم شدن قیمت فوت و میر ناشی از بیماری ایدز در دنیا شده است است.

کاهش ۵۰ درصدی فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا

در سال ۲۰۱۶، ۱۹.۵ میلیون (۵۳ درصد) از جمعیت تقریبی ۳۷ میلیونی آلوده به ویروس HIV (ویروس عامل ایدز) به درمان دارویی HIV دسترسی داشتند. فوت و میر ناشی از بیماری ایدز از ۱.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به ۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ کم کردن یافت.

طبق اعلام این گزارش، در صورت استمرار این روند درمان، نشانه تامین دارو جهت ۳۰ میلیون بیمار مبتلا به HIV تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

طبق اعلام UNAIDS (برنامه شرکت ملل) فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا از سال ۲۰۰۵ به نصف کم کردن یافته است. 

بزرگ ترین موفقیت در شرق و جنوب افریقا بوده است که بیش از نیمی از جمعیت مبتلا به HIV دنیا در آن ساکن هستند.

از سال ۲۰۱۰، فوت و میرهای مرتبط با ایدز در این منطقه ۴۲ درصد کم کردن یافته هست. عفونت های تازه HIV نیز در این منطقه ۲۹ درصد کم کردن یافته است.

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶، حدود ۱.۸ میلیون نفر در دنیا جدیداً به ویروس HIV آلوده شده است اند.

کاهش ۵۰ درصدی فوت و میر ناشی از ایدز در دنیا

همچنین با کم کردن فوت ناشی از ایدز، زیاد کردن چشمگیری در قیمت امید به زندگی مناطق تحت تاثیر ایدز مشاهده شده است هست. به عنوان مثال در مناطق شرق و جنوب آفریقا، قیمت امید به زندگی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۰ سال زیاد کردن یافته است.

واژه های کلیدی: ویروس | میلیون | میلیونی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs