وابسته ایران قهرمان مسابقه پرسپولیس

وابسته: ایران قهرمان مسابقه پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه،‌ وجود ندارد/ برخورد با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند ، معاون وزیر علوم

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در همه زیرنظام‌ها موظف به ارائه آخر نامه هستند، گفت: با دانشگاه‌هایی که خارج از آیین‌نامه‌های

کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه،‌ وجود ندارد/ برخورد با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند ، معاون وزیر علوم

معاون وزیر علوم: کارشناسی ارشد بدون آخر نامه، وجود ندارد/ برخورد با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند

عبارات مهم : قانون

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در همه زیرنظام ها موظف به ارائه آخر نامه هستند، گفت: با دانشگاه هایی که خارج از آیین نامه های آموزشی ابلاغی تصمیم گیری کنند، برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا ؛دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ارائه آخر نامه از سوی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تمامی زیرنظام های آموزشی را مهم دانست و اظهار کرد: هیچ دانشگاهی خارج از آیین نامه و ضوابط نمی تواند قانون تازه آموزشی و پژوهشی تدوین کند. بنابراین آنچه که در آیین نامه ذکر شده است است باید ملاک عمل تمامی دانشگاه ها و زیرنظام های آموزشی قرار بگیرد.

کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه،‌ وجود ندارد/ برخورد با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند ، معاون وزیر علوم

وی در ادامه گفت: در آیین نامه آموزشی که به همه دانشگاه ها و زیرنظام های آموزشی نیز ابلاغ کردیم به صراحت تاکید شده است است که همه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در همه دانشگاه ها جهت فارغ التحصیلی موظف به ارائه آخر نامه هستند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: همه زیرنظام های آموزشی موظف به تبعیت از قانون هستند و با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد خواهد شد، بر اساس آیین نامه آموزشی تاکید شده است است که در موارد خاص نیز اگر دانشجویی نتواند و یا نخواهد آخر نامه ارائه دهند نیز چگونه باید عمل شود که این موارد نیز باید ملاک عمل همه دانشگاه ها قرار بگیرد و هیچ زیرنظامی اعم از دانشگاه آزاد، مراکز غیرانتفاعی و دولتی مجاز به این نیستند خارج از آیین نامه قانون جدیدی وضع کنند مگر در مواردی که به دانشگاه تفویض اختیار شده است باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد در همه زیرنظام‌ها موظف به ارائه آخر نامه هستند، گفت: با دانشگاه‌هایی که خارج از آیین‌نامه‌های

واژه های کلیدی: قانون | برخورد | آموزشی | دانشگاه | دانشگاه | دانشجویان | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs